Industridesign / Solarwave

Design på rekordtid!

Under en internationell upphandlingsmässa i Wales 2011, arrangerat av Brittiska Försvars Ministeriet fanns ett stort intresse för Solarwaves befintliga produkter för vattenrening. Ett stort intresse kom från bl.a. USA:s fredsbevarande styrkor som ställde frågan – Kan ni ta fram en bärbar vattenrenare? Vi behöver en om fyra veckor. Man efterfrågade en specialanpassad variant som var lätt, robust och bärbar. Solarwave be- stämde att försöka ta fram en produkt skulle kunna finnas på marknaden inom några veckor. Ett omöjlig uppdrag kan tyckas.

Vatten är det absolut största problemet för alla verksamheter som verkar i krissituationer så som katastrofer, fredsbevarande styrkor etc. I dag transporteras vatten i flaskor ut till personalen och i många fall finns inte de vägar som behövs för att köra på. Kommer vattnet väl ut, så skattas dieselkostnaden för fordonen till ca 300 kr/liter diesel och det är just vatten som är en stor del av transporter. Kan vattnet renas på plats minskas risken för personal, driftkostnader minskar och miljöpåverkan minskar avsevärt.

Användaren var i fokus under hela arbetet med att ta fram den nya produkten och det är det som är kärnan i designprocessen. Utvecklings- projektet med produkten visade också att ny teknologi och design går hand i hand, och att företag kan öka sin konkurrenskraft betydligt med hjälp av design.

Projektgruppen bestod förutom oss och Solarwave AB av Procamp AB,
GävleDala Designlab, Vector industridesign, FormaPlast och Movexum.

www.solarwave.se

tillbaka till uppdragen