Industridesign / Cavidi

Design räddar inga liv – men Ziva!

Uppsala baserade Cavidi har utvecklat en unik teknik för att mäta mängden HIV-virus, där man med hjälp av ett enkelt test-kit kan följa upp hur patienter svarar på sin behandling och därigenom avgöra om viruset har muterat och blivit resistent mot gällande medicinering. På så sätt säkerställs att patienterna får rätt medicin för förhöjd livskvalitet och ett längre liv. Tekniken har varit framgångsrik i utvecklingsländer där avsaknad av infrastruktur gör att traditionella laboratoriebaserade analysmetoder är svåra att tillämpa. För att göra dessa HIV-test snabbare och säkrare kompletterar Cavidi nu sina patenterade produkter med ett eget, unikt analysinstrument, Ziva.

Vi fick frågan om att ta fram en ny design för Ziva under hösten 2013 och att det var ett självklart val att jobba med Cavidi i ett projekt som kändes både spännande och etiskt värdefullt.

Med Ziva ville vi skapa ett ”tydlig” och självklar form genom att jobba med kontrasterande ytor. där blankt användes vid områdena för användaren och gnistad yta på övriga (det förtydligades med färgskillnader.) Förutom att arbeta med den nya designen arbetade vi tillsammans med Vidéa för att visualisera och stärka lanseringen av Ziva på den internationella mässan ”20th International AIDS Conference”, i Melbourne Australien.

tillbaka till uppdragen