Industridesign / Scandidos / Delta4 Phantom+

Vi har ritat en fantom!

ScandiDos jobbar med produkter som används vid kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget utvecklar system som med hög precision uppmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling. ScandiDos produkter hjälper strålterapiklinikerna att säkra att stråldosen till patienten är rätt för aktuell behandling plus att man upptäcker eventuella avvikelser. När det var dags att utveckla produkten Delta4 Phantom+ fick vi uppdraget att jobba med designen. Det kändes extra kul i och med att vi har varit med och formgivit deras tidigare modeller. Mätningar med Delta4 Phantom+ görs inför varje ny patient så det har varit en viktig och avgörande del i jobbet att anpassa och optimera designen till användaren. Produkten som nu körs helt trådlöst har blivit mycket enklare och smidigare vid hantering.

tillbaka till uppdragen